PODPORA  |  PRIJAVA
OPIS
Programski paket “miniBO” je namenjen manjšim in srednje velikim podjetjem za spremljanje zaloge artiklov.

Omogoča vnos:
 • prevzemnih listov
 • predračunov
 • dobavnic
 • računov
 • blagajniških zaključkov narejenih v blagajniškem programu BiroPOS
 • odpisov
 • porab
 • inventur

Zaloga artiklov se vodi količinsko in je ovrednotena po metodi drseče povprečne cene.

Za poljubno obdobje omogoča izpis poročil:
 • prodaje
 • porabe
 • nabave
 • zaloge


PRODAJALCI
FLOP d.o.o.
Podkraj pri Velenju 8, 3320 Velenje
P.E. Šaleška 19a
info@flop.si
BIROELEKTRONIKA VELENJE, BRUNO PODVINŠEK s.p.
Koroška cesta 48 A, 3320 Velenje
info@biroelektronika.com
PROGRAMSKI PAKET IN NAVODILA
Programski paket "miniBO"
Navodila za uporabo programskega paketa "miniBO"
Programski paket "BiroPOS"
ZADNJE NOVOSTI
ver2017-04-21.001
 • na poročilu prodaje po dokumentih lahko s klikom na številko dokumenta odpremo dokument
 • urejena povezava na BiroPOS blagajno SQL verzije
 • če želimo tiskati logotip z večjo kvaliteto, dodamo v nastavitve logotipa tekst
  " style="width:127px;height:86px;
 • kot dodatek k programu je možno narediti tudi konsignacijsko skladišče, kar pomeni, da bo program zalogo razknjižil najprej iz svojega rednega skladišča, potem pa še iz konsignacijskega
 • pri artiklih je dodano polje "Opis", kamor lahko vnesemo opis za deklaracijo (urejeno je tudi tiskanje deklaracije na namenski tiskalnik)
 • pri tiskanju ponudbe ali predračuna je spremenjen tekst iz "Rok plačila" v "Rok veljavnosti"
 • pri kreiranju eRačunov so posodobljene BIC kode bank
 • kot dodatek k programu je možno izvoziti podatke za računovodstvo v obliki Vasco, SAOP ali Grad
 • pri knjiženju inventure je narejena kontrola, da na istem dokumentu ne sme biti vpisan isti artikel večkrat
 • pri dobavnicah je možno na gumb "dodatno" postaviti status "Preneseno", če izbrane dobavnice ne želimo prenesti v račun
 • kot dodatek k programu je urejen celoten modul "Recepcija" z rezervacijami, eGost prijavo, izstavljanjem davčno potrjenih A4 računov, poročili za statistiko in ostalo
ver2016-09-30.001
 • pri uporabnikih lahko označimo ali gre za tujca brez SI davčne številke
 • poslovne prostore lahko tudi deaktiviramo
 • dodano je poročilo prodaje po uporabnikih po dnevih
 • eRačuni se izvažajo po standardu eSlog 1.6.1
 • pri prenosu podatkov v ali iz BiroPOSa se preverja, ali je računalnik blagajne dostopen, če ne nas program na to opozori
ver2016-06-24.001
 • uskladitev glede na zakonske spremembe in dopolnila
 • popravek tiskanja regalnih etiket na LPT tiskalnike
 • dodana možnost izvoza podatkov za računovodstvo (struktura Vasco)
ver2016-05-18.001
 • pri pregledu poročil ali dokumentov, se sedaj lahko označi besedilo in s tipkami CTRL+C prekopira na odlagališče
 • v nastavitve podjetja je možno vpisati tri različne bančne račune, ki se potem izpišejo v glavi lista
 • tiskanje regalnih etiket je možno tudi na tiskalnik EPL 60x38
 • instalacijo programa je možno narediti na Access ali MS SQL Server podatkovni bazi
Copyright © 2015 PIKABU d.o.o. | Vse pravice pridržane | Spletno stran vzdržuje ekipa PIKABU