PODPORA  |  PRIJAVA
OPIS
Programski paket “miniBO” je namenjen manjšim in srednje velikim podjetjem za spremljanje zaloge artiklov.

Omogoča vnos:
 • prevzemnih listov
 • predračunov
 • dobavnic
 • računov
 • blagajniških zaključkov narejenih v blagajniškem programu BiroPOS
 • odpisov
 • porab
 • inventur

Zaloga artiklov se vodi količinsko in je ovrednotena po metodi drseče povprečne cene.

Za poljubno obdobje omogoča izpis poročil:
 • prodaje
 • porabe
 • nabave
 • zaloge


PRODAJALCI
FLOP d.o.o.
Podkraj pri Velenju 8, 3320 Velenje
P.E. Šaleška 19a
info@flop.si
BIROELEKTRONIKA VELENJE, BRUNO PODVINŠEK s.p.
Koroška cesta 48 A, 3320 Velenje
info@biroelektronika.com
PROGRAMSKI PAKET IN NAVODILA
Programski paket "miniBO"
Navodila za uporabo programskega paketa "miniBO"
Programski paket "BiroPOS"
ZADNJE NOVOSTI
ver2017-10-12.001
 • popravek poročila po načinih plačil v recepciji
 • pri izdanih računih dodana možnost umika statusa 76a člen
 • dokument dobavnica se lahko prenese v porabo ali odpis
 • pri prevzemih je dodano polje "Datum dobavnice"
 • pri prikazu zaloge tudi neknjiženih dokumentov se iz BiroPOSa prenesejo tudi naročeni artikli, ki so še na odprtih mizah (SQL verzija)
 • pri knjiženju prevzema se v primeru, da je bila stara zaloga < 0 in nova zaloga večja od 0, naredi nivelacija cene, če je potrebna
 • pri poročilih prodaje se privzeto ne prikazuje več prodaja po dobavnicah ampak samo blagajne in računi, v filtru pa lahko pogledamo tudi poročilo prodaje samo po dobavnicah
 • v recepciji se v pregledu zasedenosti privzeto prikaže obdobje od zadnjega še neknjiženega obiska
 • v recepciji ne moremo narediti gotovinskega računa, če obstaja dokument inventure, ki ni knjižen
 • pri vnosu davčne številke v nastavitve podjetja, pri partnerjih in uporabnikih je narejena kontrola po modulu 11 (zadnja številka se preračuna po modulu 11 iz prvih 7 vnesenih številk)
 • pri inventuri je na gumb "dodatno" dodana možnost hitre inventure s čitalcem črtne kode
 • dodano je poročilo "Prodaja po artiklih (negrupirano)
ver2017-04-21.001
 • na poročilu prodaje po dokumentih lahko s klikom na številko dokumenta odpremo dokument
 • urejena povezava na BiroPOS blagajno SQL verzije
 • če želimo tiskati logotip z večjo kvaliteto, dodamo v nastavitve logotipa tekst
  " style="width:127px;height:86px;
 • kot dodatek k programu je možno narediti tudi konsignacijsko skladišče, kar pomeni, da bo program zalogo razknjižil najprej iz svojega rednega skladišča, potem pa še iz konsignacijskega
 • pri artiklih je dodano polje "Opis", kamor lahko vnesemo opis za deklaracijo (urejeno je tudi tiskanje deklaracije na namenski tiskalnik)
 • pri tiskanju ponudbe ali predračuna je spremenjen tekst iz "Rok plačila" v "Rok veljavnosti"
 • pri kreiranju eRačunov so posodobljene BIC kode bank
 • kot dodatek k programu je možno izvoziti podatke za računovodstvo v obliki Vasco, SAOP ali Grad
 • pri knjiženju inventure je narejena kontrola, da na istem dokumentu ne sme biti vpisan isti artikel večkrat
 • pri dobavnicah je možno na gumb "dodatno" postaviti status "Preneseno", če izbrane dobavnice ne želimo prenesti v račun
 • kot dodatek k programu je urejen celoten modul "Recepcija" z rezervacijami, eGost prijavo, izstavljanjem davčno potrjenih A4 računov, poročili za statistiko in ostalo
ver2016-09-30.001
 • pri uporabnikih lahko označimo ali gre za tujca brez SI davčne številke
 • poslovne prostore lahko tudi deaktiviramo
 • dodano je poročilo prodaje po uporabnikih po dnevih
 • eRačuni se izvažajo po standardu eSlog 1.6.1
 • pri prenosu podatkov v ali iz BiroPOSa se preverja, ali je računalnik blagajne dostopen, če ne nas program na to opozori
ver2016-06-24.001
 • uskladitev glede na zakonske spremembe in dopolnila
 • popravek tiskanja regalnih etiket na LPT tiskalnike
 • dodana možnost izvoza podatkov za računovodstvo (struktura Vasco)
Copyright © 2018 PIKABU d.o.o. | Vse pravice pridržane | Spletno stran vzdržuje ekipa PIKABU